2

BUSINESS ENGLISH

Kurs biznesowego języka angielskiego.

Skierowany do osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, aktywnych zawodowo, posługujących się językiem angielskim w pracy.

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach 4-6 osobowych, dzięki czemu każdy Słuchacz ma szansę na aktywne uczestniczenie w zajęciach.

KURS BUSINESS ENGLISH
BIZNESOWY JĘZYK ANGIELSKI

 

CZAS TRWANIA: 16 tygodni (32 spotkania/64 godziny lekcyjne /48 godzin zegarowych)

PODRĘCZNIK: INTELLIGENT BUSINESS + materiały rzeczywiste.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: 4-6

KURS OBEJMUJE:

– REALIZOWANIE MATERIAŁU PODRĘCZNIKA

– PRACĘ NAD JĘZYKIEM W OPARCIU O METODĘ FLOW

  • warsztaty gramatyczne (RULES)
  • trening słownictwa (VOCAB)
  • moduły praktycznego angielskiego (FEELLING)
  • pracę nad wykształceniem nawyku codziennego kontaktu z językiem (HABIT)
  • elementy treningu językowego zmieniające nastawienie ucznia do popełniania błędów (MISTAKE) oraz zachęcające do wyjścia ze strefy komfortu i pomagające przełamać bariery językowe. (COMFORT ZONE).

CENA: 2160 zł

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia kursu w języku polskim i w języku angielskim.

KURS BUSINESS ENGLISH INTENSIVE
OGÓLNY JĘZYK ANGIELSKI

 

CZAS TRWANIA: 16 tygodni (16 spotkań/64 godziny lekcyjne /48 godzin zegarowych)
Kurs odbywa się w systemie 1×180 min – jedno spotkanie w tygodniu – 4h lekcyjne/90min + 10 min przerwy + 90min

PODRĘCZNIK: LIFE lub KEYNOTE + materiały rzeczywiste.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: 4-6

KURS OBEJMUJE:

– REALIZOWANIE MATERIAŁU PODRĘCZNIKA

– PRACĘ NAD JĘZYKIEM W OPARCIU O METODĘ FLOW

  • warsztaty gramatyczne (RULES)
  • trening słownictwa (VOCAB)
  • moduły praktycznego angielskiego (FEELLING)
  • pracę nad wykształceniem nawyku codziennego kontaktu z językiem (HABIT)
  • elementy treningu językowego zmieniające nastawienie ucznia do popełniania błędów (MISTAKE) oraz zachęcające do wyjścia ze strefy komfortu i pomagające przełamać bariery językowe. (COMFORT ZONE).

CENA: 2160 zł

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia kursu w języku polskim i w języku angielskim.

ZAJĘCIA ONE-ON-ONE
BUSINESS ENGLISH
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ USTALANA JEST INDYWIDUALNIE

CENA: 130zł / 60 min