KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW FCE & CAE

 Kurs przygotowujący do egzaminu FCE

Grupa 4-8 osób
Podręcnzik Spotlight On FCE

Czas trwania

Semestr 1
12 tygodni – 
48 lekcji 45 minutowych
(24 spotkania po 90 min)

Semestr 2
12 tygodni – 
48 lekcji 45 minutowych
(24 spotkania po 90 min)

Kurs Przygotowujący do egzaminu FCE

Grupa 4-8 osób
Podręcznik Spotlight On FCE (National Geographic)

Czas trwania ?? tygodni

Cena