fascinated by multilingualism (5)

KURS GENERAL ENGLISH

Najpopularniejszy, ogólny kurs języka angielskiego.

Skierowany do osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego (A1) do zaawansowanego (C1).

Zajęcia rozwijają umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Prowadzone są w oparciu
o podręcznik, materiały rzeczywiste oraz metodę FLOW.

Pracujemy w kameralnych grupach 4-6 osobowych, dzięki czemu każdy Słuchacz ma szansę na aktywne uczestniczenie w zajęciach.

GENERAL ENGLISH

KURS GENERAL ENGLISH
OGÓLNY JĘZYK ANGIELSKI

 

CZAS TRWANIA: 16 tygodni (32 spotkania/64 godziny lekcyjne /48 godzin zegarowych)

PODRĘCZNIK: LIFE lub KEYNOTE + materiały rzeczywiste.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: 4-6

KURS OBEJMUJE:

– REALIZOWANIE MATERIAŁU PODRĘCZNIKA

– PRACĘ NAD JĘZYKIEM W OPARCIU O METODĘ FLOW

  • warsztaty gramatyczne (RULES)
  • trening słownictwa (VOCAB)
  • moduły praktycznego angielskiego (FEELLING)
  • pracę nad wykształceniem nawyku codziennego kontaktu z językiem (HABIT)
  • elementy treningu językowego zmieniające nastawienie ucznia do popełniania błędów (MISTAKE) oraz zachęcające do wyjścia ze strefy komfortu i pomagające przełamać bariery językowe. (COMFORT ZONE).

CENA: 1680zł

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia kursu w języku polskim i w języku angielskim.

KURS GENERAL ENGLISH
OGÓLNY JĘZYK ANGIELSKI

 

CZAS TRWANIA: 16 tygodni (17 spotkań/64 godziny lekcyjne /48 godzin zegarowych)
Kurs odbywa się w systemie 1×180 min – jedno spotkanie w tygodniu – 4h lekcyjne/90min + 10 min przerwy + 90min

PODRĘCZNIK: LIFE lub KEYNOTE + materiały rzeczywiste.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: 4-6

KURS OBEJMUJE:

– REALIZOWANIE MATERIAŁU PODRĘCZNIKA

– PRACĘ NAD JĘZYKIEM W OPARCIU O METODĘ FLOW

  • warsztaty gramatyczne (RULES)
  • trening słownictwa (VOCAB)
  • moduły praktycznego angielskiego (FEELLING)
  • pracę nad wykształceniem nawyku codziennego kontaktu z językiem (HABIT)
  • elementy treningu językowego zmieniające nastawienie ucznia do popełniania błędów (MISTAKE) oraz zachęcające do wyjścia ze strefy komfortu i pomagające przełamać bariery językowe. (COMFORT ZONE).

CENA: 1680zł

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia kursu w języku polskim i w języku angielskim.

ZAJĘCIA ONE-ON-ONE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ USTALANA JEST INDYWIDUALNIE

CENA: 100zł / 60 min

SPEAKING WORKSHOPS
GRUPOWE WARSZTATY KONWERSACYJNE

 

Poziomy: A1-A2, B1-B2, B2-C1

Czas trwania 10 tygodni
10 spotkań 1,5 godzinnych

TERMINY KURSÓW

PONIEDZIAŁKI & ŚRODY 7:00-8:30  Rozpoczęcie kursu: 02.03.2020

WTORKI & CZWARTKI 17:30-19:00  Rozpoczęcie kursu: 10.03.2020

WTORKI & CZWARTKI 18:00-19:30  Rozpoczęcie kursu: 24.03.2020

PONIEDZIAŁKI & ŚRODY 18:10-19:40  Rozpoczęcie kursu: 03-10.03.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

ŚRODY & PIĄTKI 7:30-9:00  Rozpoczęcie kursu: 22.02.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

PONIEDZIAŁKI & ŚRODY 19:30-21:00  Rozpoczęcie kursu: 30.03.2020
OSTATNIE MIEJSCA

PIĄTKI 16:30-19:40 (INTENSIVE)  Rozpoczęcie kursu: 27.03.2020

WTORKI & CZWARTKI 17:00-18:30  Rozpoczęcie kursu: 25.02.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

ŚRODY & PIĄTKI 7:30-9:00  Rozpoczęcie kursu: 09.03.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

PONIEDZIAŁKI & ŚRODY 18:10-19:40  Rozpoczęcie kursu: 11.03.2020

OSTATNIE MIEJSCA

PIĄTKI 17:30-20:45  (1,5h+15 min przerwa+1,5h ) Rozpoczęcie kursu: 27.03.2020

PONIEDZIAŁKI & ŚRODY 7:30-9:00  Rozpoczęcie kursu: 30.03.2020

WTORKI & CZWARTKI 19:00-20:30  Rozpoczęcie kursu: 06.02.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

PIĄTKI 16:30-19:45  (1,5h+15 min przerwa+1,5h ) Rozpoczęcie kursu: 25.01.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

ŚRODY & PIĄTKI 7:30-9:00  Rozpoczęcie kursu: 15.01.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

POZIOM: B1-B2 PIĄTKI 8:00-9:30  Rozpoczęcie kursu: 10.01.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE

POZIOM: B1-B2 PONIEDZIAŁKI & ŚRODY 19:30-21:00  Rozpoczęcie kursu: 08.01.2020
ZAPISY ZAMKNIĘTE