METODA FLOW
TO KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO NAUKI JĘZYKA
Z NACISKIEM NA BUDOWANIE WIEDZY PRAKTYCZNEJ
I PŁYNNOŚCI JĘZYKOWEJ

TWORZĄ JĄ DWA MODUŁY:

MODUŁ LINGWISTYCZNY

MODUŁ LINGWISTYCZNY

MODUŁ LINGWISTYCZNY

MODUŁ LINGWISTYCZNY

MODUŁ PSYCHOLINGWISTYCZNY

MODUŁ PSYCHOLINGWISTYCZNY

MODUŁ PSYCHOLINGWISTYCZNY

MODUŁ PSYCHOLINGWISTYCZNY