‚FOUNDED IN WARSAW, INSPIRED IN BARCELONA’

DLACZEGO BARCELONA SKORO UCZYMY ANGIELSKIEGO?

TAM ZDOBYWALIŚMY WIEDZĘ O LINGWISTYCE STOSOWANEJ, PRZYSWAJANIU JĘZYKÓW OBCYCH I O KIERUJĄCYCH NIMI PROCESACH

ZAINSPIROWANI WIELOJĘZYCZNOŚCIĄ TEGO MIEJSCA, ŁATWOŚCIĄ, Z JAKĄ LUDZIE UCZĄ SIĘ TAM JĘZYKÓW, OTWARTOŚCIĄ I BRAKIEM BARIER STWORZYLIŚMY

FLOW METHOD 

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W NAUCZANIU POKAZUJE NAM JEDNOZNACZNIE, ŻE PŁYNNOŚĆ JĘZYKOWA TO NIE KWESTIA TALENTU, CZY ZDOLNOŚCI, JAK NIERZADKO, BŁĘDNIE ZAKŁADAJĄ UCZNIOWIE A:

 ODPOWIEDNIEGO, SYSTEMATYCZNEGO TRENINGU

 WYZBYCIA SIĘ BARIER I BLOKAD, JAKIE WPAJA NAM SZKOŁA I KULTURA, UCZĄC, ŻE BŁĄD TO COŚ, CZEGO NALEŻY SIĘ WSTYDZIĆ


STRACH PRZED POPEŁNIENIEM BŁĘDU TO JEDNA Z GŁÓWNYCH PRZESZKÓD W UCZENIU I POSŁUGIWANIU SIĘ JĘZYKIEM OBCYM.

MISJĄ HUGE JEST ZMIANA NASTAWIENIA DO BŁĘDÓW.


UCZYMY JE AKCEPTOWAĆ I CZERPAĆ Z NICH WIEDZĘ O POSTĘPACH W NAUCE. POKAZUJEMY, ŻE SĄ CZYMŚ CAŁKOWICIE NATURALNYM, ŻE POPEŁNIAJĄ JE WSZYSCY, NAWET NATIVE SPEAKERZY.

ŻEBY MÓWIĆ TRZEBA MÓWIĆ

NA ZAJĘCIACH PRZEDE WSZYSTKIM MÓWIMY.

STAWIAMY NA PRAKTYCZNY ANGIELSKI.

STARAMY SIĘ, ABY NASZE LEKCJE BYŁY JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONE DO PRAWDZIWYCH SYTUACJI, W KTÓRYCH UŻYWAMY JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

JĘZYK NARZĘDZIEM W KOMUNIKACJI, NIE SZKOLNYM PRZEDMIOTEM

JĘZYK TO NARZĘDZIE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ I TAK POWINIEN BYĆ NAUCZANY.

DLATEGO TEŻ NASZA METODA, PROGRAM I DOBÓR MATERIAŁÓW PROMUJĄ MÓWIENIE, DYSKUSJE, WYRAŻANIE OPINII. STWARZAJĄ TEŻ WIELE OKAZJI DO ĆWICZENIA PRAKTYCZNYCH ZWROTÓW I KONSTRUKCJI JĘZYKOWYCH.